Ćwiczenia biznesowe – baza wiedzy na warsztaty:

 • Symulacje Edukacyjne poziom postawowy
 • Aleksander Janowski – w setną rocznicę urodzin
 • Gry menedżerskie , dr hab. F. Chudziński
 • Badania szkoleniowe chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce. T. X, zeszyt 4. Powiat grodzisko-mazowiecki

 • Gry biznesowe , doc. F. Cyl
 • Metaewaluacja biznesowa i menedżerska wyników dotychczasowych badań ewaluacyjnych i innych (wniosków i rekomendacji) dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich i poszczególnych programów operacyjnych
 • Ocena biznesowa sprawności i skuteczności realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim
 • Podróże do Polski
 • Radziecka Azja Środkowa – mały przewodnik szkoleniowy turystyczny
 • Urzędy i godności w dawnej Polsce
 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece
 • Dwuręka maszyna – Henry Kuttner (248)
 • Partyzanci – Alistair MacLean (895)
 • Pedagog w słóżbie dzieci niepełnosprawnych – Ewa Żabczyńska (1417)
 • Malloreon (tom 4 – Czarodziejka z Darshiwy) – DAVID EDDINGS (2480)
 • Gwiezdna straż – Andre Norton (3130)
 • American psycho – Bret Easton Ellis (3337)
 • Kantyk dla Leibowitza – Walter M. Miller (4150)
 • Multimedia – Robert M. Falzmann (4868)
 • Rozmowy z Capotem – Lawrence Grobel (5963)
 • Listy Krystyny – Krystyna Karkowska (6234)
 • Zagubieni chłopcy – Orson Scott Card (7393)

 • Symulacje z zarządzania , mgr H. Ceglarski