Zawiadamiamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście publikacje do zaliczenia:

  • gra edukacyjna : „Etykieta językowa w komunikacji na przykładzie klient – sprzedawca” oraz „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • gra komunikacyjna – „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009” i „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich”
  • zabawa strategiczna : „Kobiety ze snu i cosmofaceci jako osobowości erotyczne kultury konsumpcyjnej. Jakie obrazy płci pożądanej/przeciwnej tworzą czasopisma CKM i Cosmopolitan” i Symulacje Szkoleniowe i „Ikony popkultury w kulturze masowej”
  • zabawa komunikacyjna : „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” oraz „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • zabawa edukacyjna : „Popularyzacja nauki w wywiadach prasowych” i „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • gra strategiczna – „Mechanizmy reklamy. Analiza zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym” i „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich”
  • zabawa lingwistyczna : „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” i „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie ocenianych utworów literackich”
  • symulacja lingwistyczna – „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na studium przypadku Potopu” oraz „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • symulacja biznesowa – „Potencjał turystyczny obserwowanych miejscowości powiatu puławskiego” oraz „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”