• e-Rejestracja
 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030″;
 • Implementacja informatycznego procesu modelowego B2B z uwzględnieniem procesów logistycznych oraz wykorzystania systemowych rozwiązań z dziedziny analizy finansowej – treningi handlowe
 • innowacyjne procesy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – warsztaty menedżerskie i weekendowe szkolenia biznesowe
 • innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie nowoczesnych produktów na rynku europejskim – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Handlowe – szkolenia menedżerskie i bezpłatne szkolenia z przywództwa
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec – etap II
 • cyfrowa struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia ze stresu
 • Jobmatchpl – Scoringowa platforma rekrutacyjna nowej generacji dla krajowego sektora Małych i Średnich Firm, realizująca wizję intensyfikacji firmy Benhauer jako dostawcy organicznie wytwarzanych systemów i aplikacji zdalnych – szkolenia pracownicze
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth – treningi z asertywności
 • Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z przywództwa
 • Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną – warsztaty interpersonalne
 • Pack system Sp z oo-wzmocnienie strategii działania na rynkach zagranicznych dzięki Planowi ekspansji importu – warsztaty z przywództwa
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • Plan rozwoju eksportu narzędziem ekspansji spółki Laminex Sp z oo na rynki zagraniczne – warsztaty firmowe
 • Portal aukcyjny usług dla branży nieruchomości komercyjnych oraz serwis społecznościowy profesjonalistów branży nieruchomości – treningi ze stresu
 • Pozyskanie usług doradczych w zakresie koncepcji rozwoju importu firmy ASDNET BUI MBanaszak
 • Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń – treningi z zarządzania projektem
 • Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie – szkolenia menedżerskie
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez eksport
 • rozwój importu REBEL sc w oparciu o Plan ekspansji importu – szkolenia z asertywności
 • unowocześnienie eksportu usług firmy INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski
 • skok technologiczny działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia zamkniete
 • wzmocnienie strategii działania działalności firmy IZOPANEL w zakresie wzornictwa użytkowego i przemysłowego
 • unowocześnienie firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty interpersonalne
 • unowocześnienie Spółki INSTAC poprzez eksport produktów i usług przeciwpożarowych
 • Serwis aukcyjny usług związanych z domem – naszmajsterpl – szkolenia firmowe
 • Strategia intensyfikacji energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi
 • ThinkPoland – portal mobilny promujące polskie szkoły wyższe na świecie – warsztaty miekkie
 • Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych, unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki – treningi z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek pt: urządzenie do suszenia i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych w trybie procedury międzynarodowej PCT
 • Wdrażanie modelów B2B koniecznością dalszego rozwoju dla przedsiębiorstw z branży marketingu i reklamy – szkolenia handlowe
 • Wirtualne targi Online Expo nowoczesną usługą elektorniczną – treningi biznesowe
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) – poprzez finansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – treningi menedżerskie
 • Wytworzenie oraz zaoferowanie na rynku portalu pozwalającego na zautomatyzowane porównywanie systemów szkół wyższych Jakie Studia – warsztaty biznesowe
 • zakup i implementacja oprojektowania do automatycznej kontroli i realizacji zleceń produkcyjnych
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia interpersonalne
 • zagwarantowanie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów – szkolenia interpersonalne}