Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w technologicznych branżach, tam już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu może być dość korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla gospodarki, którą będzie rozruszał wzrost wynagrodzeń. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany regularny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku liczba osób bez stałej pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszym powodem tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez wielu ludzi, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od XIX wieku, a nadal mimo wykorzystywania dużej liczby maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie mogą spowodować wymieranie pewnych profesji i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.