Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a potem taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie zacząć właściwe działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje powiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Rezultaty takiej sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.