Potwierdzamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Śląski Program Infrastrukturalny” do eksperckiego etapu przechodzą tu wymienione granty:

 • wypracowanie zdalnej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – warsztaty ze stresu
 • wypracowanie nowej e-usługi pod postacią nowoczesnej platformy aukcyjnej – szkolenia zamkniete
 • Szkolenia Zarządzanie Projektami – treningi handlowe
 • stworzenie oprojektowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie serwisu zdalnego w zakresie zwierząt domowych – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie uniwersalnego procesu do raportowania i rozliczania prac w terenie – treningi z zarządzania projektem
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii – szkolenia ze stresu
 • zwiększenie sprzedaży dzięki nowym działaniom proimportowym – warsztaty handlowe
 • Aktywizacja importu produkowanych prze PHENIX Sp z OO akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamizacji eksportu fotelików samochodowych dla dzieci – warsztaty z delegowania
 • weryfikacja procesów kupieckich i sprzedażowych oraz integracja programów informatycznych pomiędzy firmą Logintrade i Partnerami – treningi z przywództwa
 • badanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa innowacyjnej platformy społeczno-obywatelskiej w całości redagowanej przez jej użytkowników – warsztaty z konfliktów
 • Budowa nowej odlewni i wdrożenie przyszlościowej technologii produkcji odlewów staliwnych – szkolenia z konfliktów
 • Doradztwo eksportowe szansą poprawy konkurencyjności firmy HAK-HOL na rynkach zagranicznych – treningi z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia handlowe
 • interaktywna platforma wymiany zasobów pomiędzy biurami nieruchomości – warsztaty pracownicze