Informujemy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • symulacja kreatywna : „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” i „Obserwacja reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych”
  • symulacja strategiczna – „Komunikacyjna symboliczna wśród polskich środowisk gejowskich w Londynie po 2004 roku” oraz „Fenomen plotki w ponowoczesności”
  • gra językowa – „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Fotometeory i ich charakterystyka”
  • gra biznesowa : „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną” i „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • symulacja lingwistyczna – „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”
  • symulacja językowa : „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko”” i „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • gra językowa – „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie” oraz „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii”
  • zabawa komunikacyjna : „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” oraz „Spartanie w filmie 300 Zacka Snydera”
  • gra słownikowa : „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski” i „Komunikacje w związku partnerskim”