W związku z podsumowaniem projektu nr MYL/41 1 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Mikołajkach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łęczycki oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., MIRANDA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Garden-Bruk s.c. Jacek Tuszkowski Kamil Tuszkowski, „COAX” Sp. z o.o , KOLOR SAT Leonard Suski , Centrum Badawczo Rozwojowe Odlewnictwa i Obróbki Metali Lekkich Sp. z o.o., Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych , Intop Szczecin Sp. z o.o., Miranda , SILED , TESTBYNET , Ankh IT Solutions Adam Gajda, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, Firma Marketingowo – Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.