W związku z rozliczeniem programu nr BUX/49 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas seminarium przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Kursy w Sudetach
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Projekt zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łaski oraz leski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Bafangyuan Gifts Co. Ltd., ORBIS S.A. , CEFARM Zielona Góra S.A., P.P.H.U. TOM-GRAN Mikołajski Tomasz, Telewizja Kablowa „TOP-SAT” , RAB-SAT Spółka Cywilna Zakład Instalacji Anten, American Heart of Poland Sp. z o.o., ENERGOINSTAL , INNET , MICROMEX Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych Andrzej Argasiński, Platforma wymiany treści mobilnej Sp. z o.o. , Wikia , Esselte Polska , SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, PIELECH – M. PIELECH SPÓŁKA JAWNA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.