Ogłoszenie – test – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Wykładowców Przywództwa:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Obowiazkowym zadaniem musi koniecznie zostać program szkolenia biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • pracownik administracyjno-biurowy
 • Sztuka zarządzania emocjami
 • Efektywne przywództwo
 • Efektywne decyzje – sztuka podejmowania najlepszych decyzji w najlepszy sposób


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PODAJMY SOBIE RĘCE”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LOTYNIU
 • „JAWORZNIACY” FUNDACJA POMOCY BYŁYM MŁODOCIANYM WIĘŹNIOM POLITYCZNYM
 • FUNDACJA LICEUM IM. TADEUSZA CZACKIEGO
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE
 • FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM W WOJSKOWYCH OPERACJACH POKOJOWYCH POZA GRANICAMI POLSKI ORAZ ICH RODZINOM „SERVI PACIS”
 • OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIASTA I POWIATU
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA”
 • SŁUPSKIE BIURO PORAD OBYWATELSKICH
 • SPORTOWY KLUB WĘDKARSTWA SPINNINGOWEGO „WYDRA”
 • FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN
 • STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PAJĘCZNIE”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SŁOŃCA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY WISKITKI