Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Pomocowy” do następnego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • wypracowanie zdalnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie mobilnego projektu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci cyfrowej w modelu rozproszonym – szkolenia pracownicze
 • Wykłady Z Przywództwa – treningi menedżerskie
 • stworzenie platformy B2B dla Autoryzowanego Przedstawiciela – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie serwisu wycenterpl jako kompleksowa weryfikacja rynku nieruchomości – szkolenia ze stresu
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez wzmocnienie działalności o rynki zagraniczne – warsztaty z przywództwa
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez implementacja procedury syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w intensyfikacji nowoczesnych leków – treningi miekkie
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – warsztaty negocjacyjne
 • automatyzacja procesów biznesowych Handlopex SA i partnerów poprzez uruchomienie systemu informatycznego B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – treningi HR
 • – treningi firmowe
 • Budowa platformy wielosystemowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji internetowych – szkolenia firmowe
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia miekkie
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – warsztaty firmowe
 • interaktywny program przetwarzania ofert handlowych – szkolenia pracownicze