Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Zarządzania:

Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Pierwszym zadaniem jest moduł programy rozwjowe z efektywności

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • techniki administracji
 • Zarządzanie kryzysowe, czyli jak działać w sytuacjach nagłych, niespodziewanych, groźnych
 • Negocjacje międzynarodowe w biznesie
 • Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCA” RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 IM. ŚW.ŁUKASZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • FUNDACJA IM. JACKA KRAWCZYKA
 • FUNDACJA DIALIZA
 • FUNDACJA LAURENTIUS
 • SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „BRAMA”
 • FUNDACJA UZDROWISKOWA „BĄDŹMY SPRAWNI – ŻYJMY DŁUŻEJ”
 • FUNDACJA „CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II”
 • STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII
 • STOWARZYSZENIE FUTBOLOMANIACY
 • SOSNOWCU – KAZIMIERZU”
 • STOWARZYSZENIE „3MAJMY SIĘ RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KISIELINA
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI „SPINA”
 • FUNDACJA „AD REM”