Ranking dopuszczonych do kolejnej rundy wniosków w programie grantów Brytyjskiego Grantu Kapitałowego:

  • AF0/A/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja technologii produkcji innowacyjnej na skalę świata wirowej wielostopniowej pompy wysokociśnieniowej, „ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, . Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Integra Consulting
  • G4/F/KUJAWSKO POMORSKIE-, Produkcja nowych wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zgłoszeń patentowych., ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • E2/K/LUBELSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie innowacyjnego procesu produkcji., DRUKARNIA DIMOGRAF , Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Certes
  • 9/R/PODKARPACKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez automatyczna reorganizacja na rynek innowacyjnej chłodnicy wentylatorowej , „INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH” SA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Profess
  • C5/P/MAŁOPOLSKIE-, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez świadczenie kompleksowej usługi digitalizowania obiektów i wyświetlania ich w technologii rozszerzonej rzeczywistości w ramach procesu sprzedażowego i marketingowego kontrahenta, „EDICOM” SP Z O.O., Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia w firmie Training Partners
  • F7/M/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Budowa instalacji do wytwarzania innowacyjnej blendy tworzyw sztucznych PE8/W/MAŁOPOLSKIEPA, POLIMER INNO TECH SP Z O.O., Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Certes
  • DC1/B/MAZOWIECKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie produkcji innowacyjnych, wysokoelastycznych membran dyspersyjno-emulsyjnych dla branży budownictwa drogowego oraz kubaturowego w oparciu o własne prace badawcze., MIXBUD PATRYK BILKE, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Progress project
  • 5/O/ŚLĄSKIE-, Stawiamy na innowacje, czyli wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Błysk sp. z o.o. poprzez wielopoziomowe usprawnienie najnowocześniejszej technologii, BŁYSK , Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Berndson
  • 5/D/KUJAWSKO POMORSKIE-, wdrożenie innowacji usługowej, świadczonej przy wykorzystaniu: zrobotyzowanego stanowiska spawania precyzyjnego części przyspawanych dla komponentów wielkogabarytowych branży kolejowej, produktowej w postaci uniwersalnego, obrotowego stanowiska montażowo-spawalniczego z funkcją podnoszenia, procesowej oraz dwóch innowacji nietechnologicznych., CADESIGNER ENGINEERING SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Homo Creatore