Ogłaszamy że na studiach Andragogika i Symulacje Umiejętnościowe rekomenduje się następujące tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa biznesowa – „Kultura masowa i środki jej przekazu ” i „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na studium przypadku II cz. Dziadów)”
  • symulacja lingwistyczna : „Polki we współczesnym życiu politycznym” i „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie obserwowanych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)”
  • zabawa decyzyjna : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” i Symulacje Szkoleniowe W Produkcji oraz „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej”
  • symulacja decyzyjna – „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” oraz „Tragizm ludzkiej egzystencji w wybranych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • zabawa edukacyjna – „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze” i „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci”
  • zabawa komunikacyjna : „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” i „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi”
  • gra lingwistyczna : „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych” i „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta”
  • symulacja decyzyjna : „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne” oraz „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka”
  • gra kreatywna : „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” i „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”