Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Pomocowy” do przedostatniego etapu zaakceptowano tu wymienione programy:

 • zbudowanie cyfrowej platformy automatycznego wyboru posiłków przez przedsiębiorstwo Aprowizacja Sp z oo – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie nowatorskiego portalu elektronicznego łączącego serwis społecznościowy dla kobiet z platformą do badań marketingowych on- line – warsztaty handlowe
 • Treningi Dla Przedstawicieli – treningi zamkniete
 • stworzenie platformy do technologicznej budowy, publikacji sprzedaży, i wymiany e-szkoleń Cyfrowaszkolapl – elektroniczny serwis e-szkoleń – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie portalu społecznościowego niskie opłaty – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie serwisu elektronicznego dla firm oferujących produkty wodoodporne – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie sieci serwisów tematycznych z poradnikami wideo dotyczącymi określonych dziedzin wiedzy – szkolenia pracownicze
 • przyrost konkurencyjności INTERMET poprzez implementacja innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – warsztaty biznesowe
 • zoptymalizowanie potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego Alfa process Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz modelów poliuretanowych – szkolenia z asertywności
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – warsztaty z obslugi klienta
 • Badania drogą intensyfikacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi ze stresu
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego uruchomienie w nowoczesnym budownictwie – szkolenia z komunikacji
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – treningi z przywództwa
 • Budowa platformy wymiany rejestrów Oddzwoń pomiędzy systemem firmy Oddzwońpl a procesami Partnerów – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowoczesnych rozwiązań produkcji tektury i opakowań – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej procedury do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – treningi zamkniete
 • eGabinety – koncepcja automatycznej rejestracji i komunikacji z gabinetami lekarskimi/lekarzami oraz zarządzania harmonogramem wizyt pacjentów – szkolenia z zarządzania projektem