Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy niniejszym dziękujemy (a także przesyłamy wymienione poniżej prezenty) za kilka chwil dedykowanych na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przygotowali nasi wykładowcy Dominik Denk, Władysław Biblis, Stefan Smolar i Jonatan Olszowski w czasie kursu Tkackie Zabawy Team Building

  • Jonatan Biblis, Doradca personalny, Trzydnik Duży, zapraszamy gratisowo na kurs dofinansowany „ promocja i marketing czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej ” lub spotkanie firmowe oraz książkę „Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej”
  • Gerald gruszka, Laborant chemiczny, Czerwionka-Leszczyny, zapraszamy gratisowo na trening „ Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów” lub trening z pracy zespołowej i publikację „Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu”
  • Marcel Głogowski, Biegły rewident , Tuszów Narodowy, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat zamknięty „Sztuka negocjacji – doskonalenie kompetencji pracowników obsługi klienta i obsługi klienta” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo wydawnictwo „Immanencja i polityka: dlaczego polscy i amerykańscy neopoganie są tak podobni, a zarazem tak różni? (opis zjawiska)”
  • Bernart Rudnicki, Inspektor dozoru technicznego , Miedźno, przyznajemy rabat na panel dyskusyjny „ rozwój jakościowy dostawców” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a ponadto wydawnictwo „Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich”
  • Eugeniusz Sojka, Legalizator , Sierpc, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „zarządzanie zespołem w zmianie” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo wydawnictwo „Jakość bibliotek w naszych rękach”
  • Gwidon Wieczorek, Historyk, Bystra-Sidzina, dostaje od nas zaproszenie na wykład „skuteczna prezentacja Warszawa – Jak przygotować i poprowadzić profesjonalną prezentację?” lub imprezę i zabawę team building a ponadto wydawnictwo „Ekonometria 30”
  • Maciej Golus, Bursztyniarz, Naruszewo, przyznajemy rabat na szkolenie „Stres: skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz publikację „zarządzanie wiedzą”