Tags : szkolenia menedżerskie

Pracujemy jako zespół animatorów zajęć z doświadczeniem menedżerskim ale również kwalifikacjami związanymi z wspinaczką i grotołastwem, co daje nam szansę na prowadzenie programów w formie plenerowej, łącząc zabawę z nauką. Pracujący dla nas animatorzy to również instruktorzy żeglarstwa i wspinaczki i nieprzeciętne osobowości.

Każda bez wyjątku gospodarka chcąc być konkurencyjną powinna pilnować tego, aby posiadać odpowiednio dużo wykwalifikowanych pracowników. Przez to właśnie nadążą oni bez problemów za postępem technologicznym, a niejednokrotnie wziąć również udział w jego kreowaniu. Dlatego też niezwykle istotne jest zapewnienie młodym osobom możliwości zdobywania atrakcyjnych, pozwalających na znalezienie dobrej pracy zawodów.