• Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • INFONIP – nowy nowoczesny portal dla firm – szkolenia z przywództwa
 • Inkubator zaawansowanych metodyki Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg – treningi ze stresu i dodatkowo szkolenia sprzedażowe
 • modernizacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i uruchomienie – treningi z komunikacji
 • Szkolenia Dla Opiekunów Klientów Na Warmii – warsztaty HR i elearningowe szkolenia handlowe
 • Inteligentny program systemowego doboru ofert budowlanych
 • elektroniczna koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – warsztaty z przywództwa
 • Komponentowa platforma obliczeń konstrukcyjnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Konsolidacja i centralizacja programów celnych i podatkowych –
 • Misja Gospodarcza towarzysząca wizycie Wicepremiera Waldemara Pawlaka do Turcji/ Ankara – szkolenia z przywództwa
 • NETDOC – elektroniczna platforma do zarządzania dokumentacją projektową i materiałami związanymi z identyfikacją wizualną firmy
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia biznesowe
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla modelu elektronicznej wymiany zasobów – szkolenia firmowe
 • Optymalizacja procesów biznesowych pomiędzy Emmerson a partnerami dzięki wdrożeniu procesu B2B – warsztaty z zarządzania czasem
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do automatycznego układania opakowań na paletach
 • Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych – szkolenia ze stresu
 • POLAPGEN-BD „rozwiązania biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę” – treningi z konfliktów
 • Pozyskanie inwestora strategicznego szansą ekspansji spółki Laminex
 • Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw barierowych biodegradowalnych charakteryzujacych się zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o nowoczesny proces produkcji – treningi negocjacyjne
 • Przeciwdziałanie (e) wykluczeniu – treningi z obslugi klienta
 • Rozpoczecie eksportu przez Przedsiebiostwo CORRADO POLSKA SPÓŁKA JAWNA JAN GŁOWACKI
 • Rozpoczęcie sprzedaży eksportowej urządzeń dla górnictwa naftowego – treningi negocjacyjne
 • rozwój eksportowy firmy NET-ART Paweł Rymarczyk poprzez opracowanie planu ekspansji importu
 • unowocześnienie działalności eksportowej w FPH Art-Metal – szkolenia pracownicze
 • rozwój firmy poprzez import w zakresie obróbki elementów metalowych oraz produkcji konstrukcji stalowych
 • wzmocnienie strategii działania firmy SMAY Sp z oo przez implementacja systemu B2B – szkolenia HR
 • wzmocnienie strategii działania spółki UNIDRUK poprzez eksport – przygotowanie – szkolenia handlowe
 • zbudowanie koncepcji rozwoju importu
 • Stacjonarny Inteligentny proces Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – warsztaty z kreatywności
 • Terapia przeciwnowotworowa oparta na wykorzystaniu modyfikowanego szczepu Salmonella
 • Udział w targach Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30112010 – szkolenia HR
 • Unowocześnienie procedury produkcji mas bitumicznych – szkolenia pracownicze
 • Uzyskanie patentu na świat dla urządzania do napełniania worków piaskiem o nazwie TRRIO
 • WebeParntners – proces Zarządzający programami Partnerskimi – warsztaty z zarządzania projektem
 • – szkolenia handlowe
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – warsztaty ze stresu
 • Wytworzenie i zaimplementowanie na rynek platformy zarządzania projektami chmur obliczeniowych – treningi z konfliktów
 • pozyskanie i uruchomienie programu B2B umożliwiającego zespołową /wspólnie z firmami partnerskimi/ realizację procesów budowlanych
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia menedżerskie
 • Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego, zwłaszcza czterodennicowego – w celu uzyskanioa ochrony własności przemysłowej – warsztaty firmowe}