W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr DTIJ/83 9 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda debata podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Analiza sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Kursy w Gdańsku
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gostyniński oraz piski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Ideal Pearls & Jewellerys Co. Ltd., BIOMED Wytwórnia Surowców i Szczepionek S.A. , Zakłady Mięsne „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A., Firma drogowa BITUMID, Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „AS-SAT” Zakład Instalowania i Konserwacji Systemów Antenowych Marcin Dariusz Prymas , Arteria , EŚLUB , INTERSTAL SA, Masterprint XL , ProHumaNature Sp. z o.o. , Wroom sp. z o.o., BEJOT , WINDA Warszawa Sp. z o.o, Chemman

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.