Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, w pas się kłaniając dziękują ze strony Rady Pogramowej za włożony wysiłek na patronat dydaktyczny – podpisano: Kasper Kmieć, Janusz Kubaty, Nataniel Kruszewski i Hipolit Humenny

 • Filozoficzne aspekty mistyki
 • Majowy Kongres Dyrektorów HR Wyjazdy Integracyjne jako gra miejska
 • Systemy Wspomagania w Inżynierii masowego wytwarzania
 • Wiedza jak również wyobraźnia w kulturze staropolskiej. Życie a także śmierć
 • Geoparki w Grecji jako ważne destynacje turystyki edukacyjnej – stan oraz perspektywy
 • Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego lekarzy i lekarzy dentystów (AKP/41/2015)
 • Biotech Start-ups Poznań
 • XXIV POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE, Poznań, 9-10 kwietnia 2015 r.
 • Konferencja Naukowa team building prezentująca osiągnięcia i wyniki procesu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica oraz D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna multifunkcyjna Spotkanie Cykliczne team building „Między psychodelią a chorobą”
 • NoMAD: konferencja dla studentów i młodych naukowców
 • Praktyczne Warsztaty biznesowe team building „Postępy w zwalczaniu chorób zakaźnych”
 • Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych
 • Komputerowe Wspomaganie Nauki i Techniki, XI Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Naukowe CAX’2014