Ogłaszamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa słownikowa – „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym” oraz „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora”
  • zabawa lingwistyczna : „Kultura i tradycja w skupiskach ludności ukraińskiej na Warmii i Mazurach” i „Chrzest Polski – hipotezy dotyczące miejsca w świetle dawnych i najnowszych badań historycznych”
  • zabawa słownikowa – „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności” oraz Gry Symulacyjne i „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010”
  • symulacja biznesowa – „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli” oraz „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną”
  • symulacja menedżerska – „Media jako czwarta władza” i „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski”
  • symulacja zespołowa : „Laserowe barwienie metali” oraz „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej”
  • gra strategiczna : „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ” oraz „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego”
  • zabawa komunikacyjna : „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny” oraz „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie wybranych utworów literackich”
  • zabawa zespołowa – „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.” i „Synteza stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”