Archives : lut-2017

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z … Read more

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że … Read more

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z … Read more

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a potem taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W … Read more

Abstynencja pracowników przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je firma, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W chronieniu przed … Read more