Abstynencja pracowników przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je firma, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można rozpocząć odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony może się stać przyczyną poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.