Ogłaszamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Eksperymentalne zaleca się poniższe tezy do egzaminu:

  • symulacja komunikacyjna – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)” i „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”
  • zabawa językowa – „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku” oraz „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • symulacja strategiczna – „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” i Dedykowane Symulacje Biznesowe W Produkcji oraz „Obraz kobiety w polskim komiksie”
  • symulacja biznesowa : „Fantastyczność kultury współczesnej” i „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków”
  • symulacja zespołowa – „Kobiety w epoce elżbietańskiej” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  • symulacja lingwistyczna : „Rada Państw Morza Bałtyckiego” oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • symulacja zespołowa – „Globalne problemy Afryki. Medioznawcze badanie zjawiska.” i „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • zabawa menedżerska – „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów” oraz „Warunki klimatyczne Sudetów”
  • gra menedżerska – „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy” i „Wiatry lokalne na Ziemi”