Ogłoszenie – test – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców Przywództwa:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Wiodącym elementem pracy winien być moduł miękkie wykłady zarządzanie czasem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • jak radzić sobie z obiekcjami i negatywnymi emocjami klientów
 • Harmonogramowanie i zarządzanie czasem w projektach
 • Wzmacnianie potencjału lidera/przywódcy
 • Emisja głosu – dbać o głos i dobrze z niego korzystać”


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY
 • TOWARZYSTWO TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE
 • FUNDACJA „RODZINA NADZIEI”
 • ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE”
 • FUNDACJA POMOCY WETERANOM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM „NADZIEJA”
 • LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • STOWARZYSZENIE NADZIEJA
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GIMPEL” NOWY TARG
 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY „SALUTARIS” W SANOKU
 • FUNDACJA RODZINA ZASTĘPCZA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁYNÓW
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI WOLA RAFAŁOWSKA „NASZA WOLA”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH