Zawiadamiamy że na kursie Andragogika i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy poniższe tezy do zaliczenia:

  • symulacja językowa – „Fantastyczność kultury współczesnej” oraz „Program wymiany zagranicznej The Lifelorg Learning Programie Erasmus jako przykład spotkania wielu kultur”
  • gra kreatywna : „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe” oraz „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • symulacja słownikowa – „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian”
  • zabawa decyzyjna – „Słownictwo w wędkarstwie” i „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia”
  • zabawa lingwistyczna – „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie” i „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • symulacja językowa : „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.” oraz „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu”
  • symulacja komunikacyjna – „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” i „Potencjał turystyczny dostępnych miejscowości powiatu puławskiego”
  • zabawa komunikacyjna : „Agresja w języku polityki” oraz „Dzieje psychiatrii w Wielkopolsce na danych źródłowych z funkcjonowania szpitala Dziekanka w Gnieźnie”
  • gra decyzyjna : „Konstytucja 3 Maja 1971 r.” i „Czasopisma literackie w polskim internecie”