Zawiadamiamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne akceptujemy nizej wymienione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja strategiczna : „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca” oraz „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku”
  • zabawa językowa – „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” oraz „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna : „Poetyka kina socrealistycznego na przykładzie filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda” oraz Symulacje W Coachingu oraz „Prawosławie na Dalekim Wschodzie”
  • gra biznesowa : „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na studium przypadku Potopu” i „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej”
  • symulacja decyzyjna – „Przemoc w filmie” oraz „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię”
  • zabawa kreatywna – „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach” i „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego”
  • gra menedżerska – „Słownictwo w wędkarstwie” i „Etykieta językowa w miejscu pracy”
  • symulacja menedżerska – „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego” i „Laserowe barwienie metali”
  • symulacja strategiczna – „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera” oraz „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”