Każda bez wyjątku gospodarka chcąc być konkurencyjną powinna pilnować tego, aby posiadać odpowiednio dużo wykwalifikowanych pracowników. Przez to właśnie nadążą oni bez problemów za postępem technologicznym, a niejednokrotnie wziąć również udział w jego kreowaniu. Dlatego też niezwykle istotne jest zapewnienie młodym osobom możliwości zdobywania atrakcyjnych, pozwalających na znalezienie dobrej pracy zawodów.