Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne zezwala się na poniższe tezy do superwizji końcowej:

  • gra lingwistyczna – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” i „Tragizm ludzkiej egzystencji w ocenianych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • gra menedżerska : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” i „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • zabawa menedżerska – „Obraz społeczeństwa polskiego w dostępnych komediach oświeceniowych” oraz Gry Negocjacyjne W IT i „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury”
  • zabawa biznesowa : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” oraz „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • symulacja edukacyjna : „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • symulacja edukacyjna : „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na modelu Potopu” oraz „Moc perswazyjna napisów ostrzegawczych na przykadzie napisów ostrzegawczych na opakowaniach papierosów”
  • zabawa biznesowa : „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” oraz „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej”
  • symulacja biznesowa – „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach” oraz „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • gra biznesowa – „Wirtualny dyskurs polityczny na danych źródłowych z blogów politycznych” i „Pozytywistyczny spór o kształt powieści”